Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Service Engineer

Work Location Nghe An (Vinh City)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
Deadline to Apply 24/04/2023
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 •  Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị cần thiết cho công việc dịch vụ (Sửa chữa, bảo trì) / Prepare necessary Tools/Equipment for service activities (Repair, maintenance)
 • Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc dịch vụ (Sửa chữa, bảo trì) / Be responsible for all service activities (Repair, maintenance)
 • Tư vấn và giải thích các yêu cầu kỹ thuật, xử lý sự cố máy cho khách hàng / Consult and explain technical inquires, troubleshooting to customer.
 •  Lập báo cáo hoàn thành công việc trình lên Trưởng phòng /Made service report after finish jobs to Service Manager.
 •  Kiểm tra và lập báo cáo tổng hợp về bảo hành của Khối Dịch Vụ / Check & make summary for Warranty Claim for Service Div.
 • Làm các công việc khác được giao bởi quản lý trực tiếp / Other tasks will be assigned by line manager.

Job Requirement

 • Ứng viên người Việt Nam, Nam giới, tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Nhiệt Lạnh / Vietnamese candidates, Male, graduated in Heat & Refrigeration University. 
 • Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1-2 năm liên quan đến mảng dịch vụ điều hòa / 1-2 years of experience in Air-con service field is priority.
 • Thái độ làm việc “Có thể làm” / Can-do attitude
 • Khả năng thích ứng với sự thay đổi trong công việc / Adaptability to change
 • Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc / Ability to work under pressure, independently
 • Khả năng vi tính văn phòng tốt / Good at MS office.
 • Tính tình thân thiện, Năng động, Kiên nhẫn và Định hướng mục tiệu tạo ra thành quả / Friendly, Dynamic,  Patient and Result- oriented.
 • Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt. / Good at communication, problems solving

People also viewed

Current Job

Daikin Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.