Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên kế toán (Thời vụ 8 tháng)

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 29/07/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Allowances
  • Training & Development
  • Annual Leave

Job Description

Vị trí thứ 1:

- Kiểm tra các chứng từ liên quan, lập, đăng và ghi nhận các chứng từ tiền mặt.

- Kiểm tra các chứng từ liên quan, lập và gửi chứng từ thanh toán ngân hàng.

- Tạo lệnh thanh toán Ngân hàng trên Internet Banking.

- Đối chiếu và chuẩn bị số dư tạm ứng, số dư phải thu khác, phải trả khác.

- Làm các công việc khác theo sự phân công của người quản lý


Vị trí thứ 2:

- Lập và gửi chứng từ thanh toán ngân hàng về thuế hải quan, nhà cung cấp nội địa của Chi nhánh Head Office & HCM và chi phí dịch vụ (DSP) trên ERP.

- Tạo lệnh thanh toán trên Internet Banking.

- Tạo và đăng các chứng từ bút toán trong nước cho nhà máy, HO & HCM, DSP và thuế hải quan.

- Tạo và đăng giao dịch tích lũy.

- Đối chiếu và lập báo cáo cân đối kế toán.

- Làm các công việc khác theo sự phân công của người quản lý.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kế toán.

- Sử dụng tốt MS Office, đặc biệt là Excel

- Chăm chỉ, trung thực và chủ động trong công việc

-  Kỹ năng giao tiếp và quản lý tốt công việc, thời gian

People also viewed

Daikin Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.