Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kỹ sư/Nhân viên Kinh doanh Đại lý- Route Sales Staff

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Shift
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Seniority Allowance

Job Description

(English below)
• Phụ trách các kênh phân phối (ví dụ: các đại lý truyền thống) và chịu trách nhiệm về chỉ tiêu bán hàng tại khu vực Thành phố
• Thăm hỏi và quản lý các Đại lý được phân công
• Hỗ trợ các đại lý để tìm kiếm khách hàng (B2B, B2C) để tăng doanh thu
• Hỗ trợ các đại lý để mở rộng kinh doanh với Daikin (mảng Điều hòa thương mại và dịch vụ sau bán hàng)
• Làm báo cáo bán hàng, tồn kho, công nợ theo tuần/ tháng/ quý/ năm
• Thông báo và cập nhật thường xuyên tới khách hàng về các chính sách, chương trình bán hàng và hỗ trợ từ Daikin
• Thường xuyên thăm hỏi và tìm hiểu từ khách hàng để cập nhật thông tin thị trường và hỗ trợ khách hàng về các hoạt động bán hàng khi cần
• Tìm kiếm và thiết lập quan hệ với đối tác và khách hàng tiểm năng
• Thu thập thông tin về các khách hàng, thị trường và đối thủ để xây dựng nguồn dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu và thiết lập kế hoạch trong tương lai


• Take care sale channel (example: dealer) & responsible for sales target in city
• Visit and manage in charge dealer sales
• Support dealers to find users to increase sales (B2B, B2C)
• Support dealers to expand business with Daikin (Commercial A/C, Service business)
• Find and approach potential customers ( B2B) with Daikin
• Make report of sales, stock, AR by week/month/ quarter/ year
• Announce & update regularly to customers about policies, sales campaign, brand support, ...
• Gradually visit, research Customers to update market information & support customer for sale activities when needed
• Search and develop relationships with potential customers and partners.
• Collect information about customers, markets and competitors to build database for research & make future plan

Job Requirement

(English below)
• Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên chuyên ngành kỹ thuật)
• Ít nhất 3 năm kinh nghiệm kinh doanh
• Sử dụng thành thạo Microsoft (Excel, Powerpoint, Word)
• Năng động, nhiệt tình, có khả năng sắp xếp công việc và giải quyết vấn đề
• Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
• Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc
• Khả năng giao tiếp tiếng anh cơ bản


• Bachelor degree (engineering prefer)
• At least 3 years sales experience
• Good at MS office
• Friendly, motivated, patient and result – oriented
• Good at communication, negotiation
• Ability to work individual and high pressure
• Basic communication in English

People also viewed

Daikin Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.