Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Finance & Accounting Staff

Work Location Hung Yen
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 04/12/2022
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Job description & Responsibilities:

— Receive & check accounting documents, record expense in accounting software…
— Check, book declare all related taxes arising such as VAT, import tax, foreign contractor with holding tax…
— Checking, booking material inventory monthly
— Control account receivable, payable, payment for suppliers on time.
— Reconcile account balance of bank account, petty cash balance, tax, prepaid expense.
— Other tasks follow assignments from leader, manager

Mô tả công việc & Trách nhiệm:

- Nhận & kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán chi phí trên phần mềm kế toán…
- Kiểm tra, ghi sổ kê khai các loại thuế phát sinh liên quan như thuế GTGT, thuế nhập khẩu, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế nắm giữ…
- Kiểm tra, đặt vật tư hàng tháng
- Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, thanh toán cho nhà cung cấp đúng hạn.
- Đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng, tồn quỹ, thuế, chi phí trả trước.
- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo, quản lý

Job Requirement

Qualification

— Female from 23-29 years old
— College degree or above, preferably in Finance and Accounting or related fields
— Experience in Finance and Accounting is preferred
— Able to work under high pressure, have a sense of responsibility for work, honesty, and care
— Preference will be given to candidates with English.
— Very good computer skills especially is preferred & Excel
— Have various relevant skills:
- Have a spirit of service and work hard
- Proactive to problem solving
- Good communication and interpersonal skills

Company benefits

• Competitive salary package with bonus and annual salary review
• Internal training courses
• Medical insurance package
• Company trip, Family open day, Year end party, BBQ, Funny game, Ice cream in summer,…
• Company shuttle bus from Ha Noi, Hai Duong, Hung Yen
• All Saturday & Sunday off


Yêu cầu:

- Nữ từ 23-29 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ngành Tài chính Kế toán hoặc các ngành liên quan
- Ưu tiên có kinh nghiệm về Tài chính Kế toán
- Chịu được áp lực công việc cao, có tinh thần trách nhiệm với công việc, trung thực, cẩn thận
- Ưu tiên ứng viên có tiếng Anh.
- Ưu tiên kỹ năng máy tính rất tốt & Excel
- Có các kỹ năng liên quan khác nhau:
- Có tinh thần phục vụ và làm việc chăm chỉ
- Chủ động giải quyết vấn đề
- Giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp

*** Lợi ích của công ty

• Gói lương cạnh tranh có thưởng và xét lương hàng năm
• Các khóa đào tạo nội bộ
• Gói bảo hiểm y tế
• Chuyến du lịch công ty, Ngày hội gia đình, Tiệc tất niên, BBQ, Trò chơi vui nhộn, Ăn kem mùa hè,…
• Xe đưa đón của công ty từ Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên
• Nghỉ cả thứ 7 & chủ nhật

People also viewed

Daikin Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.