Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[Tuyển dụng thường xuyên]-Air conditioning Technical Trainer

Work Location Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, Can Tho, Khanh Hoa, Hai Phong
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences Not required
Salary Competitive
Industry Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Entry Level / Internship, Education /Training, Mechanical / Auto / Automotive, Maintenance
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • On-job-training from Service, Maintenance department to get experience for training (3 months)
 • Support training material translation from English version to Vietnamese
 • Make presentation materials by Powerpoint (contents & information are available in catalogue, current technical documents)
 • Conduct technical training courses of Installation, troubleshooting, maintenance, Usage air conditioning unit (UP product: Split, Skyair, Package, VRV)
 • Participate in training courses oversea to update & then re-train to DAV employee & Customers
 • Business trip (if needed)
 • Đào tạo thực tế tại phòng Sửa chữa và Bảo trì để lấy kinh nghiệm cho việc đào tào (trong 3 tháng)
 • Hỗ trợ dịch tài liệu đào tạo từ bản tiếng Anh sang tiếng Việt
 • Chuẩn bị tài liệu thuyết trình bằng Powerpoint (nội dung và thông tin sẵn có trong catalogue, tài liệu kỹ thuật hiện tại)
 • Thực hiện các khóa đào tạo kỹ thuật về lắp đặt, xử lý sự cố, bảo trì, hướng dẫn sử dụng điều hòa không khí (Các sản phẩm UP như: Split, Skyair, Package, VRV)
 • Tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài để có thể nâng cao chuyên môn và đào tạo lại cho nhân viên DAV & khách hàng
 • Đi công tác (nếu được yêu cầu)

Job Requirement

 • Bachelor degree of engineering (preferred refrigeration major)
 • Fresh graduate is also welcome (more than 1 year experience is preferable)
 • Good presentation skill
 • Basic communication in English
 • Good using of Microsoft office tools (special in Powerpoint)
 • Dynamic, enthusiastic, well-organized
 • Tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật (chuyên ngành nhiệt lạnh là lợi thế)
 • Ưu tiên ứng viên có hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc (Ứng viên mới tốt nghiệp vẫn có thể ứng tuyển)
 • Có khả năng thuyết trình tốt
 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
 • Thành thạo các công cụ Microsoft Office (đặc biệt là Powerpoint)
 • Năng động, nhiệt tình, có khả năng sắp xếp công việc

People also viewed

Daikin Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.