Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[Quảng Bình] Local Sales Staff

DNG Route Sales (D2D)

Work Location Quang Binh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
Deadline to Apply 30/09/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 •  Phụ trách phát triển các khách hàng mới & đại lý hiện tại 
 • Thăm hỏi và quản lý các Đại lý được phân công
 • Hỗ trợ các đại lý để tìm kiếm khách hàng (B2B, B2C) để tăng doanh thu
 • Hỗ trợ các đại lý để mở rộng kinh doanh với Daikin 
 • Làm báo cáo bán hàng, tồn kho, công nợ theo tuần/ tháng/ quý/ năm
 • Thông báo và cập nhật thường xuyên tới khách hàng về các chính sách, chương trình bán hàng và hỗ trợ từ Daikin
 • Thu thập thông tin về các khách hàng, thị trường và đối thủ để xây dựng nguồn dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu và thiết lập kế hoạch bán hàng

Job Requirement

 • Ưu tiên nam, tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm mảng điện máy
 • Bằng Đại Học hoặc Cao Đẳng, kỹ sư là lợi thế
 • Thành thạo MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
 • Kỹ năng giao tiếp, thương lượng tốt
 • Có khả năng làm việc độc lập
 • Tiếng anh giao tiếp cơ bản

People also viewed

Current Job

[Quảng Bình] Local Sales Staff

DNG Route Sales (D2D)

Daikin Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.